Defovozvs3uo09rqpseg

Messenger Marketing & Chatbot Mastery (FULL A-Z) - ManyChat

Tăng 13-20% Doanh Thu Nhờ Chatbot ManyChat

   Watch Promo

Đăng ký dùng ManyChat tại đây CLICK HERE

Chúng ta sẽ có 3 khóa học nằm trong bộ Messenger & Chatbot Mastery (FULL A-Z), được phân theo cấp bậc từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho tất cả đối tượng, đặc biệt là anh em nào đang kinh doanh qua Facebook, bạn có thể Click vào từng Link bên dưới để xem chi tiết từng khóa nhé:

1. MESSENGER MARKETING WITH MANYCHAT

2. SUPER MESSENGER MARKETING WITH MANYCHAT

3. VIRAL MARKETING WITH MANYCHAT


Xem thêm khóa học 3IN1 (LadiPage + Fb Ads + Chatbot) tại đây https://www.haimmo.vn/

Get started now!